logo

EMOLA
Specjaliści ds. rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowiaświadczy usługi w zakresie pośrednictwa dla prywatnych i publicznych podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oferujemy wysoki poziom, efektywnych kosztowo rozwiązań outsourcingu w zakresie rozliczeń świadczeń zdrowotnych, przygotowania ofert konkursowych, aktualizacji potencjału, monitorowania zmian przepisów oraz optymalizacji rozwiązań w ramach świadczonych usług medycznych.

Outsourcing usług daje możliwość przekazania odpowiedzialności w zakresie współpracyz NFZ i skupieniu się na podstawowej działalności podmiotu leczniczego.

Udostępniamy Państwu nasze kompetencje i doświadczenie, w zamian za Państwa zaufanie. Gwarantujemy współpracę dostosowaną do Państwa potrzeb.

Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą.

W ramach outsourcingu oferujemy:

 1. przygotowywanie dokumentacji umożliwiającej rozliczenia świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (raporty statystyczne, raporty rozliczeniowe, rachunki refundacyjne, faktury VAT),
 2. monitoring rozliczeń na SZOI/ Portalu Świadczeniodawcy,
 3. przygotowywanie dodatkowych sprawozdań wewnętrznych na potrzeby Świadczeniodawcy,
 4. informowanie klienta o zmianach w aktach prawnych dotyczących danego zakresu świadczeń
 5. aktualizacja potencjału (zasoby, personel) oraz zgłaszanie zmian do umowy z NFZ,
 6. wdrażanie i nadzór nad terminowością zgłaszania personelu (włącznie z kontaktem z Izbami Pielęgniarskimi, Lekarskimi) spraw dotyczących wynagrodzeń personelu medycznego,
 7. aktualizacja harmonogramów czasu pracy komórek/miejsc/pracowników,
 8. wyjaśnianie z Narodowym Funduszem Zdrowia wszelkich niezgodności na Portalu SZOI/ Portal Świadczeniodawcy,
 9. doradztwo w zakresie optymalizacji wykonania kontraktu,
 10. doradztwo w zakresie kontroli podmiotów leczniczych przez NFZ,
 11. profilaktyka kar umownych,
 12. interpretacja i pomoc przy wdrożeniu nowych zarządzeń Prezesa NFZ,
 13. doradztwo w zakresie nowych produktów rozliczeniowych, finansowanych przez NFZ.

Oferta konkursowa do NFZ

Oferujemy pomoc w przygotowaniu ofety zgodnie z wytycznymi NFZ.
NA ŻYCZENIE KLIENTA - INDYWIDUALNA WYCENA OBSŁUGI.

EMOLA Ewa Bobowska, Marta Garmol spółka cywilna

ul. Marcina Filipa 76/8, 35-323 Rzeszów

tel. : 889 112 344, 501 700 617

email: biuro@em-ola.pl
www: https://www.em-ola.pl

logo


Ewa Bobowska

magister ekonomii, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku: Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracą w szpitalach i przychodniach wielospecjalistycznych. Posiada wiedzę i praktykę z zakresu kontraktowania i rozliczeń SZP, AOS, POZ. Prywatnie szczęśliwa mężatka.
Kontakt:
Tel. : 889 112 344
Mail: biuro@em-ola.pl

Marta Garmol

magister zdrowia publicznego, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku: Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji o tematyce szerokorozumianej ochrony zdrowia. Członek Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych. Specjalizuje się w lecznictwie szpitalnym. Prywatnie spełniona mama Oli.
Kontakt:
Tel. : 501 700 617
Mail: biuro@em-ola.pl